Správa sítě

Zajištujeme kompletní dodávku a správu IT systémů.
SPRÁVA SÍTĚ
SPRÁVA SÍTĚ

V dnešní digitální době je správná funkčnost počítačové sítě velmi důležitá a její nefunkčnost má za následky mnohdy vysoké finanční ztráty. Výběrem vhodných pasivních a aktivních prvků, zaručujeme správnou funkci počítačové sítě a celé infrastruktury.

Nejdůležitějším prvkem firmy jsou data na serverech.

SPRÁVA SERVERŮ
SPRÁVA STANIC A PERIFERIÍ

Součástí správy počítačové sítě je i správa pracovních stanic a periferií. V rámci správy stanic neřešíme jen samotnou funkčnost stanic a jejich aplikací, ale jsme také schopni udržovat přehled o aktuálním stavu softwaru a hardwaru.

Důležitou součástí správy IT je řešení uživatelských problémů a to jak, telefonickou cestou za využití vzdáleného přístupu, tak při osobních návštěvách.

UŽIVATELSKÁ PODPORA
KONZULTAČNÍ SLUŽBY

Konzultace dalšího rozvoje IT nebo konzultace související s implementací nové technologie nebo informačního systému.